MILAN SERIE ML04

THẢM GẠCH MILAN, THẢM MILAN SERIE, MILAN TILE CARPET, MILAN CARPET, THẢM MILAN, MILAN SERIE, THẢM ML04, ML04

VẬN CHUYỂN VÀ HOÀN TRẢ

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN VÀ HOÀN TRẢ HÀNG
Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn!
\

Tên sản phẩm: MILAN SERIE

Mã sản phẩm : ML04

Construction : Level Loop

Material : 100% Polypropylene

Pile weight : 605g / m2

Pile height : 3.5mm

Total height : 6.5mm (+/- 0.5mm)

Size : 50 x 50cm / pcs

Package : 24 pcs / box